назив категорије

Знамените личности

Незамол-Молк ‎(1092 – 1092)‎

Абу Али Хасан Ибн Али Ибн Исхак Туси, познат као Незамул-Мулк Туси (рођен 408. хиџретске ‎године, Тус), моћни везир…