رایزنان پیشین

65
عباس آریا زند ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲
غلام وفایی ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴
محمود نصر اصفهانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
حمید محمدی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
غلام وفایی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
مهرداد آگاهی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
فرید افتخاری ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲
دکتر محمود شالویی  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
دکتر محسن سلیمانی  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
مهندس مهدی شیرازی ۱۳۹۷ تا کنون

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану