رایزنان پیشین

248
عباس آریا زند ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲
غلام وفایی ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴
محمود نصر اصفهانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
حمید محمدی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
غلام وفایی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
مهرداد آگاهی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
فرید افتخاری ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲
دکتر محمود شالویی  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
دکتر محسن سلیمانی  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
مهندس مهدی شیرازی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
امیر پورپزشک ۱۴۰۰ تا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.