کتلب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

96

ناشر: مرکز علوم دینی «قم »
نویسنده: دکتر علی اکبر ولایتی
مترجم: معمر خلیلویچ
سال انتشار: ۱۳۹۵
شابک: ۷- ۰۲ – ۸۹۴۳۷ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۱۵
بررسی جامع هزار و چهارصد سال توسعه فرهنگ و تمدن اسلام و
ایران مسائلی همچون مبانی و پس زمینه های تاریخی تمدن اسلامی؛
دوران فتوحات مسلمانان؛ تاریخ خط و مؤسسات علمی در اسلام؛ حصول
شکوفایی رشته های علمی گوناگون در اسلام همچون ریاضیات، ستاره
شناسی، فلسفه، … و همچنین دوره های ادبی و زبان شناسی عربی،
،ایرانی، ترکی؛ نتایج توسعه علوم سنتی اسلامی؛ نحوه کار نهادهای دولتی
ارگان های نظارتی و قضایی در اسلام؛ جریانات هنری در تمدن اسلامی و
.ردپای قرن ها نفوذ تمدن اسلامی در جوامع غربی را آشکار می سازد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану