نسخه اصل کتاب خوشنویسی منتخب آیات قرآن مجید با عنوان “کلک نور” به موزه ملی صربستان اهداء شد

22

رشید حسن پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان، به اتفاق پورپزشک رایزن فرهنگی و عطایی مسئول مناسبات دوجانبه روز جمعه ۲۹مهر ۱۴۰۱ در دیدار با خانم بویانا بوریچ برشکوویج Bojana Borić-Brešković، رئیس موزه ملی صربستان، نسخه اصل کتاب خوشنویسی منتخب آیات قرآن مجید با عنوان “کلک نور” اثر استاد خوشنویسی ایران، علیرضا اکرمی را به آن موزه اهداء کرد.

این اثر به مناسبت هفتاد وپنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دوکشور و به نشانه صلح و دوستی به صورت رسمی تقدیم موزه ملی شد.همچنین در دیدار با رئیس موزه- کتاب آدلیگات به عنوان بزرگترین آرشیو و موزه غیردولتی صربستان، نسخه دیگری از این اثر نفیس، توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران به این موزه اهدا گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.