fbpx

کتاب پروین اعتصامی اختر چرخ ادب در شعر پارسی

165

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
مترجم: ذورانا یانکوویچ
سال انتشار: ۱۳۹۰
شابک: ۷- ۰۲۶ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات:۱۵۰

مشهورترین شاعر زن ایرانی در نیمه اول قرن بیستم که شکل و محتوای
اشعار او پیرو سنت کلاسیک است و دستخوش خلاقی تهای مدرنیستی
،نشده است. اشعار پروین به سبک شعر مناظر های و در قال بهای غزل
مثنوی، قطعه و قصیده سروده شده اند. بسیاری از اشعار وی با تأثیر پذیری
.از مسائل اجتماعی و اخلاقی سروده می شده است
در این مجموعه در مورد عشقی صحبت می شود که تنها جایگزین شعر
است؛ عشقی که با واقعیت، معنویت و عقلانیتی مرتبط است که پایه و
.اساس خلاقیت انسان است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.