کتاب واژه های فارسی در زبان های ملل یوگسلاوی سابق

104

ناشر: انجمن دوستی ایران و صربستان
نویسنده: ژانا آکوپجانیان
سال انتشار: ۱۳۸۹
شابک: ۵- ۰۲ – ۸۷۴۷۷ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۸۵
این کتاب حاصل تحقیقات یک دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه
بلگراد است. کاری در خصوص نفوذ زبان فارسی در زبان و ادبیات مردم
منطقه و معرف بسیاری از کلمات فارسی است که طی سالیان متمادی
در زمان تسلط امپراطوری عثمانی در این منطقه، توسط ترکهای عثمانی
به این مرز و بوم آورده شده و به مرور زمان وارد زبان مردم شده و در
مکالمات روزمره رایج گردیده است که از آن به نام ترکسیزم یاد می شود
و امروزه نیز بسیاری از آنها هنوز مورد استفاده قرار دارند و حتی بخشی از
.آنها جزء لاینفک ادبیات این کشور شده اند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.