کتاب مثنوی معنوی

658

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: مولانا جلاالدین رومی
مترجم: الکساندر جوسیچ، الکساندر لیوبیشا
سال انتشار: ۱۳۸۶ )چاپ دوم ۱۳۸۹ ،
چاپ سوم ۱۳۹۵ (
شابک: ۴- ۰- ۹۱۰۷۰۳ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۹۵
مثنوی معنوی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی بزرگترین منظومه
عرفانی و روحانی جامعه بشری است. این شاعر و حکیم ایرانی در میان
شاهکارهای ادبی و عرفانی ملل جایگاه نخستین را به خود اختصاص داده
است. فرهیختگان و اندیشمندان همواره تلاش کرده اند از خرمن معنوی
.و عرفانی مولانا خوش های برچینند
کتاب حاضر محصول ارزشمندی است که از ترجمه آقای کولمن بارکز
که در سال ۱۳۸۵ پرفروشترین کتاب شعر در آمریکا گردیده بود و
هشتصدمین سالگرد تولد مولانا که توسط سازمان یونسکو به نام این شاعر
.بزرگ نامگذاری شده بود به زبان صربی برگردانده شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.