fbpx

کتاب قصه ها و افسانه هایی از گوشه و کنار ایران

38

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: محمد جعفری )قنواتی(
مترجم: دیان اسپاسویِویچ
سال انتشار: ۱۳۹۰
شابک: ۴- ۰۲۷ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۴
داستانهایی از گوشه و کنار ایران، سنت غنی قصه گویی را دربر می گیرد
که در طول سالیان متمادی در برنامه فرهنگ ملی به همت استاد سید
ابوالقاسم انجوی شیرازی و همکارانش جمع آوری و منتشر گردید. هدف
وی حفظ فرهنگ ملی از فراموشی بود و دیگر اینکه سایرین نیز در اقصی
نقاط ایران با آنها آشنا شوند. یکی از نتایج این کار پرمشقت جم عاوری
ده ها هزار مدرک مستند از دامنه قوم شناسی بود و اینکه محققین و
کسانی که با این حرفه سر و کار داشتند می توانستند آثار خود را منتشر
،کرده و به این طریق مردم را در سرتاسر ایران در هرجا که شنیده می شد
.با آنها آشنا سازند
در این کتاب برخی از آن داستانها بطور دست نخورده همانطور که سینه
به سینه نقل شده بود و تا سال ۱۳۶۰ از نقاط مختلف کشور جمع آوری
.گردیده بود، آورده شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.