کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام حقوق و وظایف انسان در اسلام

18

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
مترجم: آلکساندر دراگوویچ
سال انتشار: ۱۳۹۰
شابک: ۸- ۰۲۹ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۶
امام زین العابدین چهارمین امام شیعه رساله ای را در امر رعایت و توصیه
حقوق بشر و وظایف انسان در اسلام نوشت که در مورد روابط میان
انسان ها و حقوق و وظایف آنها در ادبیات اسلامی و فلسفه حقوق جایگاه
ویژه ای را به خود اختصاص داده است. رساله حقوق وظایف انسان را در
.مقابل پروردگار متعال و شکرانه نعمات او بیان می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану