fbpx

کتاب جشن های ایرانی

30

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: عسکر بهرامی
مترجم: دیان اسپاسویِوچ
سال انتشار: ۱۳۸۷
شابک: ۲- ۰۲۱ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۴۹
یکی از راههای آشنایی با فرهنگ دیگر ملل بررسی تاریخ و آداب و رسوم
آنها می باشد. از این رو برآن شدیم تا کتاب «جشن های ایرانیان » را به
زبان صربی منتشر نماییم. این کتاب از سلسله کتابهای «از ایران چه
می دانیم؟ » توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده است که در
آن به جشنهای باستانی ایرانیان، نامگذاری روز و ماه، همچنین جشن های
.پیروان ادیان مختلف گوشه و کنار ایران باختصار اشاره شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.