نشست مجازی توسعه همکاری بنیاد سعدی و نمایندگی فرهنگی ایران در صربستان برگزار شد

به منظور شناخت ظرفیت آموزش زبان فارسی در صربستان؛

14

ظرفیت‌های آموزش زبان فارسی درکشور صربستان، با حضور معاونان و مدیران بنیاد سعدی و رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در صربستان، در نشستی مجازی مطرح و بررسی شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی امیر پورپزشک، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در صربستان، سعید صفری، استاد زبان فارسی در دانشگاه بلگراد، شهروز فلاحت پیشه، معاون امور بین الملل، سید علی موسوی زاده، مشاور رئیس بنیاد و مدیر ارزیابی عملکرد و انتشارات، امیر احمدی، مدیر آموزش بخش معاونت آموزش و پژوهش و خرمی، رئیس گروه ارزیابی و عملکرد، سمیرا یافتیان، مدیر روابط عمومی، زهرا سالمی کارشناس میز صربستان وهمچنین مدبر، رئیس اداره اروپای شرقی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست حضور داشتند.

در این نشست مجازی گزارشی از وضعیت موجود آموزش زبان فارسی توسط رایزن فرهنگی ایران در صربستان، استاد زبان فارسی بلگراد و کارشناسان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حاضر در جلسه مطرح شد.

همچنین ازسوی معاون امور بین الملل و کارشناسان آموزش و پژوهش و امور بین الملل حاضر در جلسه پیشنهاداتی همچون «راه اندازی کتابخانه دیجیتال بنیاد سعدی»، «طراحی سامنه آموزش برخط عیر همزمان» و… بیان شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.