روز بزرگداشت استاد سخن و شاعر پرآوازه، شیخ اجل سعدی شیرازی

5

اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست

تا بر سرش بود چو تویی سایه ی خدا

امروز کس نشان ندهددر بسیط خاک

مانند آستان درت مامن رضا

یارب زباد فتنه نگهدار خاک پارس

چندانکه خاک را بود و باد را بقا

اول اردیبهشت برابر با ۲۰ آوریل روز بزرگداشت استاد سخن و شاعر پرآوازه، شیخ اجل سعدی شیرازی گرامی باد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.