تماس با ما

231

icon-car.png
رایزنی فرهنگی ج.ا.ا - بلگراد

loading map - please wait...

رایزنی فرهنگی ج.ا.ا - بلگراد ۴۴.۷۷۶۰۷۸, ۲۰.۴۵۹۶۸۱ رایزنی فرهنگی ج.ا.ا - بلگراد

 

آدرس:    صربستان – بلگراد – نزننوگ یوناکا – ۸

Kulturni centar I. R. Iran

Neznanog junaka 8

Beograd ۱۱۰۴۰, Srbija 

تلفن: ۰۰-۳۸۱-۱۱-۳۶۷۲۵۶۴
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۰۳۸۶
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۸۲۲۲
دورنگار: ۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۶۹۸۰

 

پست الکترونیک: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. info@iran.rs
♦  فصلنامه نور nur@iran.rs
♦  زبان فارسی persijski@iran.rs

 

سایت اینترنتی: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – بلگراد iran.rs
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مونته نگرو me.iran.rs
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مقدونیه mk.iran.rs

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.