تماس با ما

51

آدرس:     صربستان – بلگراد – نزننوگ یوناکا – ۳۲

Kulturni  centar I.R. Irana, Neznanog junaka 32, 11040 Beograd, Srbija

تلفن: ۰۰-۳۸۱-۱۱-۳۶۷۲۵۶۴
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۰۳۸۶
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۸۲۱۲
دورنگار:  ۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۶۹۸۰

 

E-mail: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. info@iran.rs
♦  رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ا. director@iran.rs
♦  فصلنامه نور nur@iran.rs
♦  زبان فارسی persijski@iran.rs

 

Web: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – بلگراد iran.rs
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مونته نگرو iriran.me
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مقدونیه iran.mk

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану