تماس با ما

36

آدرس:     صربستان – بلگراد – نزننوگ یوناکا – ۳۲

Kulturni  centar I.R. Irana, Neznanog junaka 32, 11040 Beograd, Srbija

تلفن: ۰۰-۳۸۱-۱۱-۳۶۷۲۵۶۴
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۰۳۸۶
۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۸۲۱۲
دورنگار:  ۰۰-۳۸۱-۱۱-۲۶۶۶۹۸۰

 

E-mail: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. info@iran.rs
♦  رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ا. director@iran.rs
♦  فصلنامه نور nur@iran.rs
♦  زبان فارسی persijski@iran.rs

 

Web: ♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – بلگراد iran.rs
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مونته نگرو iriran.me
♦  رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. – مقدونیه iran.mk

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.