تدریس واحد درسی جدید «تاریخ فرهنگی ایران» در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بلگرد

91

واحد درسی «تاریخ فرهنگی ایران» به عنوان یکی از واحدهای انتخابی دوره کارشناسی ارشد از سال تحصیلی جاری در دانشگاه بلگراد تدریس می شود. به گفته دکتر سعید صفری، مدرس این واحد درسی،  با تصویب شورای آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه بلگراد، برای نخستین بار، واحد درسی مرتبط با زبان فارسی و فرهنگ ایران در مقطع کارشناسی ارشد ارایه شده و تدریس می شود.

درس «تاریخ فرهنگی ایران» در مجموعه دروس اختیاری برای دانشجویان رشته کارشناسی ارشد قرار دارد و برای یک نیم سال تحصیلی و به ارزش ۶ پوینت ارایه می شود. از جمله اهداف آموزشی این درس، آشنایی دانشجویان با تاریخ و فرهنگ ایران و نیز تاریخ زبان و ادبیات فارسی است. همچنین، با موافقت مرکز تحصیلات تکمیلی دانشکده، سه درس سمینار دانشجویان دکتری نیز به موضوعات «ایران و جاده ابریشم»، « تاریخ زبان و ادبیات فارسی» و «مطالعات فرهنگی ایران» اختصاص یافته و در سال جاری ارایه می شود.

گفتنی است تا کنون درس زبان فارسی صرفا در مقطع کارشناسی و به صورت واحد انتخابی تدریس شده است و تصویب و ارایه درس جدید در مقطع کارشناسی ارشد، در راستای برنامه ارتقاء سطح آموزش زبان فارسی در این دانشکده است.  انتظار می رود با افتتاح مرکز مطالعات زبان فارسی در این دانشگاه، دروس بیشتری مرتبط با زبان فارسی به برنامه آموزشی دانشکده افزوده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.