Књига „Посланица о правима – Права и обавезе у исламу“

Имам Зејнул-Абидин, четврти шиитски имам, написао је „Посланицу о правима“ у виду смерница ка поштовању и спровођењу људских права и обавеза у Исламу која има снагу основног закона и високо је цењена у исламској књижевности и филозофији…

Књига „Упознајмо часни Kур’ан – Тумачење и превод 30 џуза“

У преводу тридесетог џуза Часног Кур’ана, намењеног деци и омладини, доносимо превод Кур’анских поглавља - сура, њихова објашњења и арапски текст, као путоказ ка светлој будућности и помоћ у упознавању са Божијом књигом и чудом Посланика…

Књига „Приче из иранских крајева“

Приче из иранских крајева доноси богату приповедачку традицију сакупљену кроз дуги низ година за радијски програм „Народна култура“, који је основао професор Сејед Абул Касем Анџави Ширази.

Књига „Парвин Eтесами – Звезда поетског неба персијске књижевности“

Најзначајнија персијска песникиња прве половине 20. века, која формом и садржајем следи класичну  традицију и на чије стваралаштво модернистичке тенденције нису оставиле готово никаквог трага.

Књига „Плаво, али боје сумрака“

Сејид Мехди Шоџаји - аутор збирке кратких прича која је пред вама – сматра се писцем са властитим стилом и изразом, а његова дела већ годинама бележе рекордне тираже и стални пораст популарности.

Књига „Речи персијског порекла у говору народа бивше Jугославије“

Ова књига је студија o многобројним персијским речима које су на просторе бивше Југославије стигле с Османлијама и током њихове вишевековне владавине ушле у српски језик, те се користиле како у комуникацији тако и у књижевности.

Књига „Бустан“

Са’ди Ширази, великан персијског песништва, створио је ово непролазно дело, које се већ више од седам векова преводи на готово све светске језике и с правом сврстава међу највећа достигнућа целокупне светске књижевности.

Књига „Устав Исламске Републике Иран“

Устав Исламске Републике Ирана уређује културне, социјалне, политичке и економске институције иранског друштва заснованог на исламским прописима, и одређује односе и надлежности законодавне, судске и извршне власти.