fbpx

کتاب دیوان حافظ

299

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: شمس الدین محمد حافظ شیرازی
مترجم: اسلوبودان جوروویچ (براساس ترجمه
(بِچیر جاکا
سال انتشار: ۱۳۹۴
شابک: ۰- ۰۳۸ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۵۷۴
این مجموعه شامل تفاسیر و توضیحاتی است که امکان آشنایی بهتر
،نسبت به اشعار حافظ را برای خواننده آن فراهم می سازد. در این کتاب
از بخشی از آثار مینیاتور هنرمند شهیر ایرانی استاد محمود فرشچیان
.استفاده شده است که به وجهه هنری آن افزوده است
این اثر چاپ دیگری است از ترجمه بچیر جاکا که توسط شاعر صرب
زبان اسلوبودان جوروویچ به صربی برگردانده شده، ردیف و قافیه گرفته
و به صورت شعر درآمده است و توسط دکتر محمود شالوئی توضیحاتی در
.قالب پاورقی به اشعار اضافه شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.