Састанак директора Културног центра Ирана са координатором Центра за односе с јавношћу ‎и ‎међународну сарадњу Високе туристичке школе у циљу планирања будуће сарадње

93

На позив Високе туристичке школе у Београду директор Културног центра Ирана састао се са ‎координатором Центра за односе с јавношћу ‎и међународну сарадњу ове образовне установе ‎Миленком Ђурићем. На састанку је потврђена досадашња сарадња на учвршћивању културних ‎веза и заједничким настојањима у приближавању студената и наставника двају земаља, као и ‎упознавању иранске културе и историје и спровођењу културних и образовних програма.‎

Координатор Центра за односе с јавношћу ‎и међународну сарадњу Високе туристичке школе ‎Миленко Ђурић изразио је жељу да се досадашња сарадња настави, те да се у образовни ‎програм школе поново уврсти настава персијског језика.‎

Ђурић је такође изразио спремност Високе туристичке школе да буде домаћин манифестација ‎попут дана иранске културе, фестивала иранског филма, уметничких и образовних радионица и ‎слично.‎

Током разговора Ђурић је нагласио: „У циљу унапређења наше сарадње и културно-образовне ‎комуникације, поменуте манифестације потребно је проширити и на два нова огранка наше ‎школе, а то су бивша Виша струковна школа за хотелијерство и туризам и Виша струковна школа ‎за здравство и туризам.‎“

Ђурић је истакао спремност школе да за потребе сарадње са Културним центром Ирана, а у ‎циљу приближавања иранске културе студентима, на располагање стави своје капацитете, ‎укључујући аудиторијуме и конференцијске сале, учионице, амфитеатар и концертну салу.‎

Координатор Центра за односе с јавношћу ‎и међународну сарадњу Високе туристичке школе ‎такође је позвао на академску сарадњу и комуникацију између ове школе и академских и ‎образовних установа у Ирану на пољу образовања и истраживања, као и практичне примене ‎знања.‎

Током овог састанка директор Културног центра Ирана Махди Ширази поздравио је предлог ‎Високе туристичке школе да досадашња сарадња прошири и на нове огранке школе, ‎подвлачећи актуелне активности Културног центра Ирана на пољу образовања, културе и ‎уметности.‎

Ширази је такође изразио спремност да се обнови настава персијског језика у Високој ‎туристичкој школи, као и да се организују изложбе иранских сликара, калиграфа и осталих ‎уметника, као и пројекције иранских филмова.‎

На састанку је договорено да се оформи календар заједничких културних и образовних ‎активности у циљу континуираних културних програма током читаве школске године. Радионице ‎и предавања иранских уметника и писаца биће такође ће бити једна од активности које ће ‎Културни центар амбасаде Ирана спроводити на Високој туристичкој школи током наредних ‎месеци.‎

 

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена.