Page 2 - Naš blagosloveni prijatelj
P. 2

79/80


     SADRŽAJ
     2 Reč urednika                 ČASOPIS ZA KULTURU I
                               ISLAMSKE TEME
     5 Indoevropljani,                  Vol. 34 ● Nº 79/80
      indoevropski jezici                GODINA 2020.
     Velizar Sekulić
                             UDC 008+297 ISSN 1450-555X
     11 Perijske govorne grupe               www.iran.rs
     Aleksandra Dragović
       13  1. Persijanci              Glavni i odgovorni urednik
                                Mahdi Širazi
       36  2. Kurdi        Persijanci
       44  3. Mazanderanci                 Urednik
            (Mazani, Tabari)           Aleksandar Dragović
       49  4. Gilaki                   nur@iran.rs
       59  5. Lori
       65  6. Bahtijari                Lektura i korektura
       72  7. Taleši                  Mirjana Abdoli
       74  8. Tati
       75  9. Baluči                Tehnički i likovni urednik
                                Mario Lampić
     79 Turkofonske govorne grupe
     Aleksandra Dragović        Kurdi     Časopis izlazi dva puta godišnje
                              u izdanju Kulturnog centra
       81  1. Iranski Azerbejdžanci         Islamske Republike Irana.
       89  2. Kaškaji
       94  3. Turkmeni               Mišljenja i gledišta izneta
       96  4. Druge grupe              u objavljenim člancima
            koje govore turski jezik       ovog časopisa ne moraju
                              da predstavljaju gledišta
                                Kulturnog centra
     97 Semitske govorne grupe            Islamske Republike Irana.
     Aleksandra Dragović
       99   1. Arapi                Objavljivanje članaka i
       103  2. Asirci        Kaškaji     ilustracija dozvoljeno je sa
                              obaveznim navođenjem
       105  3. Jevreji               izvora. NUR toplo dočekuje
                              mišljenja i gledišta svojih
     107 Jermeni                       čitalaca.
     Aleksandra Dragović
                               Adresa redakcije
     115 Zoroastrijanci                  Časopis NUR
     Aleksandra Dragović                 Poštanski fah 431
                               11001 Beograd, Srbija
     119 Jezici iranskih naroda           Tel: 011/2660-386; 011/367-2564
     dr Said Safari                    Fax: 011/2666-980;
                      Azeri       E-mail: nur@iran.rs
   1   2   3   4   5   6   7