کتاب علم و فلسفه

18

ناشر: مرکز علوم دینی قم
نویسنده: دکتر حمید پارسانیا
مترجم: دکتر سعید خلیلوویچ
سال انتشار: ۱۳۹۱
شابک: ۳- ۰۰ – ۸۹۴۳۷ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۹
علم چیست و فلسفه چیست؟ اختلاف آنها در چیست؟ آیا فلسفه نوعی
علم است؟ اگر فلسفه یک علم خاص است، چه چیزی آن را مشخص
،می کند و چگونه به علوم دیگر مربوط م یشود؟ و اگر فلسفه علم نیست
آیا در خدمت علم است و به آن کمک می کند، آیا مزاحمتی برای علم
ایجاد می کند، یا در واحه و سطحی جداگانه است و به هیچ طریقی تماس
با علم ندارد؟ همگی سئوالاتی هستند که مؤلف نوسینده سعی در پاسخ
.به آنها دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану