کتاب علم و فلسفه

42

ناشر: مرکز علوم دینی قم
نویسنده: دکتر حمید پارسانیا
مترجم: دکتر سعید خلیلوویچ
سال انتشار: ۱۳۹۱
شابک: ۳- ۰۰ – ۸۹۴۳۷ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۹
علم چیست و فلسفه چیست؟ اختلاف آنها در چیست؟ آیا فلسفه نوعی
علم است؟ اگر فلسفه یک علم خاص است، چه چیزی آن را مشخص
،می کند و چگونه به علوم دیگر مربوط م یشود؟ و اگر فلسفه علم نیست
آیا در خدمت علم است و به آن کمک می کند، آیا مزاحمتی برای علم
ایجاد می کند، یا در واحه و سطحی جداگانه است و به هیچ طریقی تماس
با علم ندارد؟ همگی سئوالاتی هستند که مؤلف نوسینده سعی در پاسخ
.به آنها دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.