(کتاب صحیفه سجادیه مجموعه ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین علی بن الحسین(ع

24

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: امام علی ابن حسین زین العابدین)ع(
مترجم: آلکساندر دراگوویچ
سال انتشار: ۱۳۹۲
شابک: ۲- ۰۳۴ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۴۲۹
،صحیفه سجادیه، مجموع های از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان
،زین العابدین علی بن الحسین است که پس از قرآن کریم و نهج الباغه
(گرانبها ترین گنجینه خدا شناسی در مکتب خانواده حضرت رسول(ص
است و نزد شیعیان جایگاه مهمی دارد. مجموع های مشتمل بر بسیاری از
،علوم و معارف اسلامی است که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی
سیاسی و پاره ای از قوانین طبیعی و احکام شرعی در قالب دعا بیان شده
است و ما را با معنویت اصیل اسلامی آشنا می سازد، همان بعدی از اسلام
که عملا با واقعیت ارتباط انسان با خدا و زبان استعانت در تمایل روح برای
.رسیدن به کمال است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану