کتاب اصول دین

51

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد

گروه نویسندگان

مترجم: گروه مترجمین

سال انتشار: ۱۳۷۷

شماره ثبت: ۶۷۳۳۷۲۲۸

شمارگان: ۲۰۰۰

تعداد صفحات: ۱۷۷

کتاب تشکیل شده است از بیست و نه درس که در آنها موضوعات مهم دینی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

به دلیل ارتباط عمیق بین مسائل ایدئولوژیکی و زندگی انسان، مطالعه و فراگیری آنها برای هر انسانی ضروریست. بنا براین در این کتاب با مطرح کردن ۲۹ سؤال در قالب درس، راه حل پیشنهادی بصورت ساده و مختصر ارائه شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.