کتاب آموزش زبان فارسی جلد اول: دفتر کار

30

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: دکتر احمد صفار مقدم
مترجم: میلنا رادولوویچ
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۹۰ ، چاپ دوم ۱۳۹۲
شابک: ۱- ۰۳۱ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰ ، ۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۴
دفتر کار برای کتاب مقدماتی آموزش زبان فارسی جلد اول به همراه
تمرینات مکمل و ترجمه تمرینات برای خودآزمایی فارسی آموزان
خارجی، مخصوص دانش آموزان، دانشجویان و زبان آموزان کلا س های
.آزاد زبان فارسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану