کتاب آموزش زبان فارسی جلد اول: دفتر کار

612

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: دکتر احمد صفار مقدم
مترجم: میلنا رادولوویچ
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۹۰ ، چاپ دوم ۱۳۹۲
شابک: ۱- ۰۳۱ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰ ، ۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۴
دفتر کار برای کتاب مقدماتی آموزش زبان فارسی جلد اول به همراه
تمرینات مکمل و ترجمه تمرینات برای خودآزمایی فارسی آموزان
خارجی، مخصوص دانش آموزان، دانشجویان و زبان آموزان کلا س های
.آزاد زبان فارسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.