کتاب آموزش زبان فارسی جلد اول: درس های پایه

21

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: دکتر احمد صفار مقدم
مترجم: میلنا رادولوویچ
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۹۰ ، چاپ دوم ۱۳۹۲
شابک: ۱- ۰۳۱ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰ ، ۵۰۰
تعداد صفحات:۲۲۰

کتاب مقدماتی آموزش زبان فارسی برای زبان آموزان خارجی، به دو زبان
فارسی و صربی جهت استفاده در مراکز آموزشی زبان فارسی و همچنین
.دانشگا هها و سایر کلاسهای آزاد زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану