مسابقه فیلم کوتاه و عکس “سبک زندگی مسلمانان صربستان”

30

مسابقه هنری فیلم کوتاه و عکس
سبک زندگی مسلمانان صربستان:
سنت ها و رسوم، غذا، پوشاک، هنر و معماری

قوانین و شرایط
• شرکت کنندگان باید شهروند صربستان باشند و محدودیت سنی وجود ندارد.
• فیلم ها کمتر از ده دقیقه و درقالب مستند یا داستانی باشد.
• آثار باید مربوط به سه سال اخیر و نشان دهنده سبک زندگی مسلمانان صربستان باشد.
• در صورتی که تعداد آثار ارسالی کمتر از ده مورد باشد تنها یک اثر به عنوان اثر برتر انتخاب می شود.
• رایزنی فرهنگی می تواند از اثر ارسالی برای مقاصد تبلیغاتی و فرهنگی استفاده کند. با ارسال اثرخود با این شرایط موافقت می کنید.
– مهلت ارسال آثار: ۱۰ فوریه ۲۰۲۳
– اعلام نتایج: ۱۰ مارس ۲۰۲۳
جوایز:
• فیلم برگزیده : ۵۰۰۰۰ دینار
• عکس اول: ۲۰۰۰۰ دینار
• عکس دوم: ۱۵۰۰۰ دینار
• عکس سوم: ۱۰۰۰۰ دینار
– به تمامی شرکت کنندگان در مسابقه لوح سپاس داده می شود
– آثار برگزیده برای شرکت درجشنواره های ایرانی ارسال می شود
– آثار منتخب در سایت و صفحات اجتماعی رایزنی فرهنگی و برنامه های عمومی نمایش داده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.