رایزن فعلی

امیر پورپزشک

412

امیر پورپزشک – رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان:

مردم خوب و فرهنگ دوست صربستان!

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان، دو کشور کهن با پیشینه تمدنی و فرهنگی درخشان، دارای روابط فرهنگی عمیق و دیرینه ای هستند.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورزیبای شما افتخار دارد برپایه میراث پرشکوه و ارزشمند تاریخی، تمدنی وفرهنگی دو ملت، مناسبات و روابط دوجانبه دوستانه فیمابین را توسعه دهد. ازاینرو درهای رایزنی فرهنگی همواره به روی همه علاقمندان و دوستداران به مسائل فرهنگی، ادبی، هنری و علمی باز است و از دریافت نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما استقبال می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.