دیدار و گفتگو با دیان پاپیچ، رئیس انتشارات لاگونا

17

امیر پورپزشک رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان روز پنجشنبه ۹خرداد۱۴۰۱ برابر ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ با دیان پاپیچ، رئیس انتشارات لاگونا، دیدار و گفتگو قرار گرفت.

پورپزشک در این دیدار با اشاره به توفیقات انتشارات لاگونا در عرصه نشر و فرهنگ صربستان و منطقه گفت: شما یک رویای بزرگ را در عرصه فرهنگ محقق کردیدکه نشان دهنده اراده قوی و برنامه ریزی دقیق است و به تعبیر حافظ شاعر بزرگ ایرانی طرحی نو در انداختید.

وی افزود: رایزنی فرهنگی، در دوره جدید رایزنی فرهنگی برنامه های مختلفی را طراحی کرده است که در این میان ترجمه و انتشار کتاب و حمایت از نویسندگان ومترجمان و ناشران جایگاه ویژه ای دارد. وی درادامه گفت رایزنی هم اکنون دو کتاب را در دست ترجمه دارد و مایلیم در این زمینه با انتشارات لاگونا به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین ناشران صربستان همکاری کنیم.

در ادامه دیان پاپیچ رئیس انتشارات لاگونا با استقبال از تداوم همکاری رایزنی فرهنگی گفت: عامل موفقیت انتشارات لاگونا تلاش و خودباوری در دورانی بود که این سرزمین در تحریم و جنگ بسر می برد . وی افزود ما از همکاری با ایران استقبال می کنیم و آن را موفقیت بزرگی برای خودمان می دانیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.