دیدار با رئیس انجمن دوستی صربستان و کوبا

28

آقای سِوِتو دوبریویچ Sveto Dobrijevic رئیس انجمن دوستی صربستان و کوبا به اتفاق همسرش خانم زوریتسا دوبریویچ دابیچ Zorica Dobrijevic Dabic منشی انجمن درتاریخ ۹ آذر۱۴۰۱با حضور در رایزنی فرهنگی کشورمان با امیرپورپزشک دیدار کردند.

در این دیدار رئیس انجمن دوستی صربستان و کوبا گفت: فعالیت اصلی انجمن معرفی فرهنگ کوبا و دستاوردهای علمی و اجتماعی آن و همدردی با مردم آن کشور در برابر فشارها و تحریم های آمریکاست.

وی افزود ما درحال برنامه ریزی میزگردی با عنوان تحریم ابزار استعمار غرب در برابر کوبا و دیگر کشورها هستیم. زیرا خود هنوز تاثیر تحریم های غرب بر صربستان را احساس می کنیم. درزمان تحریم، آمریکا و اروپا صربها را به عنوان جنایتکار و افراد وحشی معرفی می کردند تا بتوانند اقدامات خود را توجیه کنند. آمریکا با کشور شما نیز همین رفتار را دارد و تمام تلاششان این است که ایران را کشوری غیرمتعارف معرفی کنند و ایران بدلیل همین ایستادگی و استقلال خواهی با تحریم و توطئه و فشارهای سنگین روبروست. در همین حوادث اخیری که درکشور شما به بهانه حجاب اتفاق افتاد و با بهانه دیگری در کشور چین شاهد وقوع آن هستیم، مشخص می شود سرنخ همه آشوب ها از یک منشاء است.

وی گفت: ایران همواره مهد تمدن بوده و حتی تمدنی مانند یونان باستان از ایران تاثیر پذیرفته است. این سابقه تمدنی درکنار مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه آمریکا برگ برنده شماست.

وی در ادامه اظهار داشت: کسی بهتر از مردم صربستان نمی تواند با مردم ایران همدردی داشته باشد زیرا آنها نیز تحریم و جنگ را تجربه کرده اند و هنوز هم تحت فشار هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.