fbpx

Стручњаци Унеска у Ирану процењују Каспијску шуму

71

‎“Делегација би требало да посети четири провинције: Голестан, Мазандаран, Семнан и Гилан ‎у распону од девет дана … те да о резултатима свог истраживања извести Међународну унију ‎за заштиту природе и природних ресурса (International Union for Conservation of Nature – ‎IUCN)“, рекао је Мохамад-Хасан Талебиан, заменик директора Организације за културну ‎баштину, рукотворине и туризам Ирана.‎

Чланови делегације, који долазе из Финске и Швајцарске, требало би да обаве теренске ‎посете локалитетима, спроведу техничке прегледе и испрате допринос локалних заједница, ‎додао је Талебиан.‎

Одбор за светску баштину је на својој 40. седници одржаној у јулу 2016. године уврстио ‎пустињу Лут (перс. Дашт-е-Лут) на југоистоку Ирана на листу светске баштине. Иран сада, ‎тачније у последње две године, уз удружене напоре Организације за заштиту животне ‎средине Ирана, Организације за шумска, пољопривредна и водна добра Ирана и немачке ‎Фондација Михаел Суков, као и Организације за културну баштину, рукотворине и туризам ‎Ирана, настоји да упише и Каспијску шуму на листу светске баштине.‎

Признавање ове шуме као локалитета светске баштине допринеће њеној популарности у ‎свету. Поред тога, може допринети и подизању свести становника овог региона о ‎изванредности њиховог наслеђа кроз размену искустава са житељима других локалитета на ‎листи светске баштине. Сертификат светске баштине такође доприноси повећању туризма у ‎датој регији.‎

Хирканијска, односно Каспијска шума покрива северне падине планине Алборз у Ирану, на ‎јужној обали Каспијског мора, и садржи веома богате екосистеме захваљујући специфичним ‎орографским и климатским карактеристикама (обиље падавина, топла до умерена клима, ‎висок прилив влажности са Каспијског мора и ефекат бране од стране планинског венца ‎Алборз у залеђу).‎

Ова шума један је од највећих глацијалних рефугијума аркто-терцијарне шумске вегетације, ‎где је известан број терцијарних остатака преживео ледено доба и развио бројне ендемичне ‎таксоне флоре и фауне. ‎

Номинација Хирканијские шуме за локалитет светске баштине Унеска праћена је с пажњом ‎још од 2001. године, да би недавно, тачније од 2017. године, постала један од приоритета ‎иранске владе.‎

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена.