Књига „Песници универзума – Мевлана Џелалудин Руми и Јунус Емре“

338

Издавач: Ана Стјеља

Аутор: Мр Ана Стјеља

Година издања: 2013.

ISBN: 978-86-909509-6-6

Тираж: 200

Број страна: 151

Књига је настала на основу истраживања изведеног у оквиру магистарске тезе под насловом „Људско и божанско у делима Мевлане Џелалудина Румија и Јунуса Емреа“ која је одбрањена 2009. године на Филолошком факултету у Београду. Представља студију у којој се расправља о односу људског и божанског поетикама два значајна суфијска књижевна ствараоца – персијског песника Мевлане Џелалудина Румија, и турског песника Јунуса Емреа.

 

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена.