Књига „Песници универзума – Мевлана Џелалудин Руми и Јунус Емре“

31

Издавач: Ана Стјеља

Аутор: Мр Ана Стјеља

Година издања: 2013.

ISBN: 978-86-909509-6-6

Тираж: 200

Број страна: 151

Књига је настала на основу истраживања изведеног у оквиру магистарске тезе под насловом „Људско и божанско у делима Мевлане Џелалудина Румија и Јунуса Емреа“ која је одбрањена 2009. године на Филолошком факултету у Београду. Представља студију у којој се расправља о односу људског и божанског поетикама два значајна суфијска књижевна ствараоца – персијског песника Мевлане Џелалудина Румија, и турског песника Јунуса Емреа.

 

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена.

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
Fourty Years' Achievements of the Islamic Revolution in Iran
Четрдесетогодишња достигнућа Исламске револуције у Ирану